Jognyilatkozatok

Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamara, mint nyilvántartó szervezet által bejegyzett Kálóczy, Bagi és Wittner Ügyvédi Iroda (székhely: H-1126 Budapest, Tóth Lőrinc utca 31., nyilvántartási szám: 2424), mint a KBWR Partners Ügyvédi Társulást vezető ügyvédi iroda üzemelteti az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és kamarai szabályzatok rendelkezéseinek megfelelően, mely szabályzatok az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a következő honlapon találhatók:

www.magyarugyvedikamara.hu

Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ütv.) 23.§ (5) bekezdése és a Magyar Ügyvédi Kamarának az ügyvédi társulásról szóló 2/2006. (III.26.) számú szabályzata alapján a Kálóczy, Bagi és Wittner Ügyvédi Iroda, valamint a dr. Rendes Attila Ügyvédi Iroda 2012. augusztus 1. napján ügyvédi társulás (a továbbiakban: Társulás) létrehozásáról határoztak. A Társulást az illetékes ügyvédi kamara nyilvántartásba veszi, és törli a nyilvántartásból, ha megszűnését bejelentették. 

A tagok a Társulást megbízások ellátásában való tartós együttműködés céljából hozták létre az Ütv. 23.§ (5) bekezdésével összhangban. A Társulás elnevezése KBWR Partners Ügyvédi Társulás. A Társulás tagjai valamennyi, a Társulás keretébe tartozó tevékenység végzése körében jogosultak ezen név használatára. 

A Társulás székhelye: H-1126 Budapest, Tóth Lőrinc utca 31. 

A Társulás vezetője a Kálóczy, Bagi és Wittner Ügyvédi Iroda (székhely: H-1126 Budapest, Tóth Lőrinc utca 31., nyilvántartási szám: 2424, képviseli dr. Bagi János Zoltán irodavezető ügyvéd), a Társulás további alapító tagja dr. Rendes Attila Ügyvédi Iroda (székhely: H-1126 Budapest, Tóth Lőrinc utca 31., nyilvántartási szám: 2335, képviseli dr. Rendes Attila irodavezető ügyvéd). 

A honlapon a Társulás keretében együttműködő ügyvédekként feltüntetett ügyvédi irodákkal való együttműködés tartalmára, feltételeire, illetve a honlapon feltüntetett adatokra és információkra az adott együttműködő ügyvédi irodával megkötött szerződés rendelkezései irányadóak. 

© 2013 KBWR Partners – Minden jog fenntartva