Díjszabás és számlázás

A megbízások rendkívül változatos jellegére, és az ügyvédi reklámra vonatkozó ügyvédi etikai szabályokra való tekintettel részletes díjszabást nem áll módunkban közzétenni, azonban az egyes ügytípusok tekintetében előre meghatározott díjszabást alkalmazunk. Díjainkról az adott ügy részleteinek ismeretében írásbeli árajánlatot adunk. 

Megbízóinkkal minden esetben hosszú távú üzleti együttműködés kialakítására törekszünk. Ahogyan irodánk számára fontos számláink határidőben történő kiegyenlítése, kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a szolgáltatásainkra vonatkozó számla ne tartogasson kellemetlen meglepetéseket. 

Ennek érdekében állandó megbízóink részére tételes havi óraelszámolást készítünk a hónap végén megküldött teljesítési igazolás mellékleteként, amely részletesen tartalmazza az adott ügyben közreműködő ügyvédek nevét, az adott ügyvéd által végzett tevékenységre fordított időt, és a tevékenységgel összefüggésben esetenként felmerült járulékos költségeket. 

Megbízóink számára fenntartjuk a lehetőséget arra, hogy áttekinthessék az adott hónapban elvégzett szolgáltatások tartalmát, azzal kapcsolatban kérdéseket tegyenek fel, vagy ahhoz észrevételeket fűzzenek. 

Díjazási megállapodásainkat tekintve elsősorban óradíj alapú elszámolást alkalmazunk megbízóinkkal történt előzetes megállapodás alapján megállapított díjkategóriákkal. Óradíjaink messzemenően versenyképesek. Eseti megbízások ellátásakor lehetőség van maximalizált, illetve sikerdíj alapú díjazásban való megállapodásra is.