Külföldi vállalkozások beruházásai

A Társulás tagjai a hasonló beruházások előkészítése és lebonyolítása során többek között jogi szaktanácsadást nyújtanak, közreműködnek a földterület megvásárlásában, közművesítésben, környezetvédelmi előírásoknak való megfeleltetésben, hatósági engedélyek beszerzésében. Részt vesznek továbbá a különböző szervezetekkel, vállalkozásokkal, közműszolgáltatókkal, központi és helyi önkormányzati szervekkel való tárgyalásokon.